FAKTANTARKASTUS 2 Media julkaisee päivittäin höpöä, nettikeskusteluista puhumattakaan.

Konstruktiovismin harha 1

  • Ote Jari Larun väitöskirjasta
    Ote Jari Larun väitöskirjasta
  • Tätä ei peruskoulussa sentään...
    Tätä ei peruskoulussa sentään...

Lapset oppivat eri tavalla kuin aikuiset. Konstruktiovismi (kuva1) voi olla hyvä viitekehys aikuisten oppimiselle, mutta kertotaulun ja päässälaskun oppiminen eivät ratkea tutkivalla oppimisella (kuva2)

Peruskoulussa on keskeistä alustava maailmankuvan rakentaminen. Sen rakennuspuina opitaan suuri joukko uusia termejä ja niiden taustalla piileviä käsitteitä. Ne on opittava ennen kuin voidaan itseohjautuvasti "luoda tietoa" ja oppia luokkatovereilta ja heidän kanssaan.!

***

"Tutkivalla oppimisella viitataan sellaiseen oppimiseen, jossa tietoja ei omaksuta valmiina opettajalta tai oppikirjasta, vaan oppija ohjaa omaa oppimistaan asettamalla ongelmia, muodostamalla omia käsityksiään ja selityksiään sekä hakemalla tietoa itsenäisesti ja rakentelemalla näin syntyneestä tiedosta laajempia kokonaisuuksia."

"Naiivi konstruktivismi olettaa, että oppilaat 1) kykenevät itsenäisesti muodostamaan syvän käsitteellisen ymmärryksen tutkittavista ilmiöstä sekä 2) pystyvät itsenäisesti oppimaan ja hallitsemaan tutkimuksellisen tavan työskennellä."

"Tutkiva oppiminen ei ole sama asia kuin edellä mainittu projektioppiminen, tekemällä oppiminen tai yhteistoiminnallinen oppiminen. "

Bereiter esittää, että nykyisten tekemällä oppimista korostavien pedagogisten käytäntöjen taustalla on kolme virhepäätelmää. Ensinnäkin oletetaan, että kun lapsilla on hauskaa, he oppivat. Toiseksi oletetaan, että lapset ovat kiinnostuneita ainoastaan konkreettisista ja tutuista asioista. Kolmanneksi uskotaan perusteettomasti, että konkreettisten ja välittömästi havaittavien asioiden kanssa työskentely johtaa käsitteellisen ymmärryksen syvenemiseen. Näiden olettamusten tueksi ei ole olemassa mitään tieteellisiä perusteita. 

 

http://www.hyvan.helsinki.fi/tutkiva

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ilmiöoppiminen, vanha juttu

”Peruskoulun uudesta opetussuunnitelmasta keskiöön on nostettu ilmiöoppiminen eli oppiainerajat ylittävä teemoittainen opiskelu.

Asia on kuitenkin vanha. ”Jo vuoden 1970 opetussuunnitelmassa oli erittäin perusteellinen esitys tästä opetustavasta nimellä horisontaalinen opetuksen eheyttäminen”, sanoo kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä.

Kaikenkattavaksi ratkaisuksi ilmiöoppimisesta ei hänestä ole. ”Siinä on hyviä ja huonoja puolia, eikä se ratkaise kaikkia ongelmia.”
SK

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

”Ilmiöoppimisen ylivertaisuudesta ei ole kuitenkaan saatu vakuuttavaa kansainvälistä tutkimusnäyttöä, joka kykenisi kyseenalaistamaan tieteisiin perustuvan oppiainejaon merkityksen ympäröivän maailman ymmärtämisessä.”
HS vieraskynä / Marco van den Berg ja Janne Säntti